ครบรอบ 8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น

ฉลองครบรอบ 8 ปี ถนนฅนเดินขอนแก่น