พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

คนที่จะเข้าร่วม: ORathai Suworawong Netsai Satanbua มหาชัย ท่องเที่ยวไทย สุภาพร จันสีหา ดาว ค้างฟ้า แค่คนธรรมดา เบนซ์' จุ้บ'บบ Patter Supatkorn Tararom สนั่น ส.งานเหล็ก นู๋เบลล์ ฉึกกะฉึก มุณี เทพาชันธ์ กฤษฎา บุญภู Chakkapong Buathong สถิต เพชรภูเขียว Jedsada Phosri อ้ายฮักไผบ่ได้อีหลี หัวใจอ้ายนี้สิมีแต่เจ้า Supanuch Phuksatewet Pinnapat Pinnie PinNin Poungket Keuw Jung Kalong สุกัญญา เพชรภูเขียว นิ่มนวล ชำนาญ Beam Eat Add Wassanapuss สอง อิสรีย์ Primpaka Pimiie ชญานิน ศรีละวรรรณ