รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561