เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา 65

เครดิต : แบบป้าย จาก ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น