กิจกรรมงานออกพรรษา

นครขอนแก่น ประชุมเตรียมจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา” ขอนแก่น ปี 59

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2559 เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดงาน โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายจุลนพ ทองโสภิต นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

คนที่สนใจ : Khem Maneesri