รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

คนที่จะเข้าร่วม: สมปอง บางพระ Narong Kerdpool Patter Supatkorn Tararom เชิดชัย ทองยัง ระบาย อารมณ์อะน่ะ พู่ 'กัน กัลยา ยุทธศิลป์เสวี Syam Meuang Yims Tuangporn Soraksa Thitisak Sonman Worra Nit Tha Pisit Tangcharunkul Oye Akane Aor Varanchanok Chayuth Boonparkong Apinun Prasert Kannika Nanthavijan So Ngampiam Jan Slk Pholphat Leephromma Preeyanuch Buasuwan