รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560