สภาเมืองภาคพิเศษ ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์

คนที่จะเข้าร่วม: กฤษฎา สายปัญญา Emorn Hongchai สม บุดดาน้อย เสกสรร กู้พิมาย Fon Foyfon Tassanai Prachuabmon Chitchai Tommy Def Tanawattanakorn พรหมโยธี ทีภักดี อรรถพล บุญเรือง Sunee Suwanam คนรักชาติ เนาวรัตน์ นางฟ้า เดินดิน วรางคณา ชัยรักษ์สกุลชัย เปรมยุดา กาญจนรัชต์ ปุณณภา ดิษยะกมล Kanyarat Tawangtan Piyamaporn Pakdeeraed Pookoo Jang Chindanai Sopaprom ชานิ จัง Best Phubet Songhaw Kolublaew Rutuirat Ao Kampratum คึดฮอด คนไกล Kridsana Sansaad