ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

คนที่จะเข้าร่วม: Kanjana Somboon Patter Supatkorn Tararom Bim Mattika Jenny Zingerbell Khitaphat Panya สิริพิณ ก่อเกียรติพงศกร Pakawat Khuchang จุฬา จุฬา K Sujitra Tiprutree Panyang Yiing Attapol Srichompoo Preyarat Ukriddussadee Faii Plammii Suthasinee Wetsuwan Jubu Snowy Moremore Marta Martita Rapeeporn Rattanapan V-Vat Prathumchat Zent Klack Suphanee Boonhor Chayasorn Ji Hyun Betagen Bee Pholphat Leephromma Ninchaya Vorapanyasatit Kitiwan Siri