ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9